The Aartis are sung in-group by all devotees present at the prescribed hours in Shirdi. In most of the Sai temples in India, the same Aartis are usually sung. Aarti consists of devotional songs written in Marathi and Sanskrit shlokas. The English translation is nearest to the meaning of these songs.
Dhup (Evening) Aarti

Shri Satchitaanand Sadguru Sainaath Maharaaj ki Jai
Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

 
 
1  Arati Sai Baba
Composed By:: Shri Madhavrao Vamanrao Adkar
 
 Aarti Sai Baba, saukhyadaataara jeeva. Charana rajaatalee
 Dhyaava daasaan visaawaa, bhaktaa visaawaa.  Aarti Sai Baba
Refrain : We do Aarti to Sai Baba, the soul that and the giver of happiness to all. Give refuge to the downtrodden devotees who are at your feet. We do Aarti to you Sai Baba.
 
 Jaaluniyaan aananng swaswaroopee raahe dhanga
 Mumukshu janaan daavee nija dolaan Sreeranga, dolaan Sreeranga   Aarti Sai Baba
Burn the desires. To the seekers of Self, teach them the way to get Moksha (state of pure bliss). With their own eyes they see the Lord Vishnu (Sriranga). We do Aarti to you Sai Baba.
 
 Jayaa manee jaisaa bhaava tayaa taisaa anubhava
 Daawisee dayaaghanaa aisee tujzee hee maava tujzeeheemaava Aarti Sai Baba
You grant suitable experiences to everybody in accordance with their Faith and devotion. O, merciful one, such is your way.O kind one. We do Aarti to you Sai Baba.
 
 Tumache naama dhyaataan hare sansrithi vyathaa
 Agaadha tava karanee maarga daawisee anaadhaa,daawisee anaadhaa Aarti Sai Baba
Meditation of your name removes the worldly sufferings. Your actions are unfathomable. Show the path to unfortunate ones. We do Aarti to you Sai Baba.
 
 Kaliyugee avataara saguna parabrahm saachara
 Avateerna jhaalase swami Datta digambara, Datta digambara  Aarti Sai Baba
In this age of Kaliyug (The dark and troublsome age of present ), you are true incarnation of Brahama, that has taken form and descended on this earth. You are also Swami Datta digambar (Three-headed diety who is considered as combined incarnation of Brahma-Vishnu-Maheh). Datta digambar.We do Aarti to you Sai Baba.
 
 Aattan divasaan guruwaaree bhakta karitee waaree
 Prabhupada pahaavayaa bhavabhaya niwaree, bhaya niwaree Aarti Sai Baba:
On Thursdays,every week, the devotees take a trip (to Shirdi), to have a glimpse of the Lord’s feet and to avert their worldly fears. We do Aarti to you Sai Baba.
 
 
 Maajan nija dravya tteewaa tav charan rajasevaa
 Maagane hechiyaataa tumhan devaadhideva, Devaadhideva  Aarti Sai Baba
 The only wealth I desire is to serve at thy feet. O Lord of Lords. We do Aarti to you Sai Baba.
 
 Ichchita deena chaatak nirmala toya nijasookha
 Paajaawe maadhavaa yaa saambhal aapulee bhaaka, aapulee bhaaka   Aarti ...
Just as the chatak bird desires to drink pure raw water , so O Lord! And kindly give me your assurance (that I will receive such direct knowledge). We do Aarti ....
 
2. ABHANG
Composed By:: Shri Dasganu Maharaj
 
Shirdee maajze Pandharapura Saibaba Ramaavara
Baba Ramaavara, Sai Baba Ramaavara
Shirdi is my Pandharpur. Sai Baba is the husband of Rama i.e. Lord Vishnu. Baba is the presiding deity there. Sai…
 
Shuddha bhaktee chandrabhaabagaa, Bhaava pundaleeka jaagaa
pundaleeka jaagaa. Bhaava pundaleeka jaagaa
Pure devotion is like river Chandrabhaga (River at Pandharpur). Our devotional feelings for Pundalik (Lord Vishnu called Vithal) has awakened.
 
 Yaa ho yaa ho avaghe jana karaa Babaansee vandana.
Saisi vandana karoo Babaansee vandana
Come along, all the people. Pray Baba and pray Sai.
 
Ganu mhane Baba Sayee. Dhaava paava maajze aayee
paava maajze aayee. Dhaava paava maajze aayee
Ganu (Das ganu, the composer of this aarti) requests : Sai Baba to run and give us blessings, My Mother give your blessings.
 
 3  Naman
{ A garland of traditional prayers }
 
Ghaaleena lotaangana vandeen charana Dolyanee paaheen roop tujze
Preme aalingana aanande poojin, Bhave oowaalina mhane Naamaa.
Prostrating myself with touch of your feet and see thy beautiful form. Embracing you with love, I worship you, and do your aarti with devotion.
 
Tvameva maataa cha pitaa tvameva Tvameva bandhuscha sakhaa tvameva
Tvameva vidyaa dravinam tvameva, Tvameva servam mama Devadeva.
You are my mother,  my father, my brother, you are my friend. You are knowledge, You are the embodiment of love and tenderness. You are my everything, O! Lord.
 
Kaayena vaachaa manasrendriyaiarwan Budhyatmanaa vaa prakriti swabhavaat
Karomi yadyatsakalam parasmai, Narayanaayeti samarpayaami
My body, my speech, my mind and all my senses, my intellect, my innate being – all these I offer to you, Narayana.
 
Acyutam Keshavam Raamanaaraayanam Krishnadaamodaram Vaasudevam Harim
Shreedharam Maadhavam Gopikaa Vallabham, Jaanakeenaayakam Raamachandram Bhaje.
I pray Achyut, Keshav, Ramnarayan, Krishnadamodar, Vasudev, Hari, Shridhar, Madhav, Gopika-Vallabh, Janaki-Nayakam, Ramachandra. (various names of Vishnu and His incarnations).
 
Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare.
(This mantra is repeated thrice)
 
Shri Gurudeva Datta.
Shri Gurudeva Datta.
 
4  Namaskaaraastak
COMPOSED BY :: Shri Mohani Raj
 
Anantaa tulaa ten kase re sthavaave, Anantaa tulaa ten kase re namaave
Anantaa mukhaanchaa shine shesh gaataan, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.
Even the thousand tounged Shesha(a Hindu mythological snake on whom Lord Vishnu rests) finds it inadequate to sing thy prayers of greatness. Salutations with prostrations, O! Sainath.
 
Smaraave hmanee twatpadaa nitya bhaave, Wurave taree bhaktisaattee swabhaave
Tarave jagaa taarunee maaya taataa,Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.
Those who remeber your feet everyday with pure devotion and thought, cross over this illussionary world. O! father, Salutations with prostrations, O! Sainath.
 
Vase jo sadaa daavayaa santleela, Dise agna lokaanparee jo janaalaa
Paree antaree gnaana kaiwalya daataa, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.
Appearing like as an ordinary person to the ignorant, he carries on His divine action(Leelas). He is the giver of inner spiritual knowledge and unity with God - Salutations with prostrations, O! Sainath.
 
Baraa laadhalaa janma haa maanvaachaa Naraa saarthakaa saadhaneebhuta saacha
Dharoon Sayeepremaa galaayaa ahantaa, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.
It is a great luck to be born as a human being. Human beings alone can do Sadhna(practices for obtaining purity and liberation). Hold on to the Love of Sai and kill ego. Salutations with prostrations, O! Sainath.
 
Dharave karee saana alpagna baala, Karaave amhaa dhanya chumboni gaalaa
Mukhee gala preme karaa graas aataan, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.
Hold the hands of ignorant children like us. Bless us with a Kiss on our cheeks, give us love. Salutations with prostrations, O! Sainath.
 
Suraadeeka jyaanchyaa padaa vanditaantee, Sukadeeka jyaante samaanatva detee
Prayagaadi teerthen padee nasmra hotaa, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.
Gods and others worship your feet. Say Suka and others treat you as equal. The prayag(confluence of rivers) and holy places bow at your feet - Salutations with prostrations, O! Sainath.
 
Tujhyaa jhya padaa paahtan gopabaalee, Sadaa rangalee chitswaroopee milaalee
Karee raasakreedaa save Krishna naathaa, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.
The Gopis are always delighted to see your feet. They always dance with Krishna-natha having immersed their thoughts in Him. Salutations with prostrations, Shri Sainatha.
 
Tulaa maahato maagane eka dhyaave, Karaa jodito deena atyanta bhaave
Bhavee mohaneeraaja haa taari aataan, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.
I request you to grant me just one boon. I humbly fold my hands, and with deep faith, Mohaniraj (says, the composer of this part of Aarti) asks you: save me from this world of bewitching desires and ferry me across the ocean of existence. Salutations with prostrations, Shri Sainatha.
 
5 Aisaa eyee baa
 
Aisaa eyee baa – Sayee digambaraa – Akshyaya roopa avataara
Sarvahi vyapaka too – Shrutisaara – anusayaatrikumaaraa – Aisaa eyee baa!
Refrain:
Such art thou, Sai Baba! Sai Digambara! Incarnation of the imperishible spirit, you are all pervading. You are the knower of the essense of the shrutis (Vedas), belonging to the lineage of the sage Atri and His wife Anusuya.
 
Kaashee snaana japa – pratidivashee – Kolhapura bhikshesee – nirmala nadi tungaa
Jala praasee – Nidra maahur deshee - Aisaa eyee baa
Everyday, bathing in the Holy waters of the Kashi and worshipping there; then going to Kolhapur for Alms; drinking the pure waters of the Tungabhadra and then sleeping at Mahur province (sleeping place of Lord Datta). Please come like this O! Baba.
 
Jzholee lombatase vaamakaree – trishoola damaroo dhari
Bhakta varada sadaa sukhakaaree Deseel mukti charee - Aisaa eyee baa
A ‘Jholi’ (bag for alms hanging from the shoulder) hanging on the left-shoulder, and carrying the trident ‘damru’ (kind of tabor) you bless the devotees with permanent happiness, granting them four-fold liberation viz. Resemblance to God, nearness to God, residing with the deity and absorption into the essense of Brahman. Please come like this O! Baba.
 
Paayee paadukaa japamaala – kamandaloo – Mrigacchalaa – dhaarana kariseebaa
Naagajataa – Mukuta sobhato maathaa - Aisaa eyee baa
Wearing wooden sandals, carrying  Jap Mala (prayer beeds) Kamandalu (Container of water), wearing deer skin; on your head is the crown of serpent-like coiled tresses of your hair, which looks beautiful. Please come like this O! Baba.
 
Tatpara tujyaa je dhyaanee – akshyaya Thyaanche sadhanee – Lakshmeevasa karee
Dinarajanee – Rakshisi sankat vaaruni - Aisaa eyee baa
All those who meditate on you diligently have Lakshmi, the Goddess of  wealth, dwelling in their homes, day and night uninterruptedly (Lakshmi, otherwise is fleet-floated and does not stay in one place for a long time). You also protect them by removing all their difficulties. Please come like this O! Baba.
 
Yaa pari dhyaana tujze gururaayaa – Drishya karee nayanaan yaa
Poornaananda sukhe hee kaayaa – Laavise hariguna gaayaa - Aisaa eyee….
When I behold you in my eyes and your handsome figure, Gururaya, I experience complete bliss and please make me sing the Lord’s praises. Please come like this O! Baba. (Whole refrain)
 
6  Shri Sainatha Mahimna Strotrama
COMPOSED BY :: Shri Upasani Baba Maharaj
 
Sadaa satswaroopam chidaananda kandam
Jagat sambhavasthaana samhaara hetum
Swabhaktechhayaa maanusham darsayantam
 Nameeswaram Sadgurum Sainaatham.
Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who is Truth Incarnate and is always in Consciousness and Bliss; the God who is the cause of creation, existence and destruction of the world; and, who has come in to this world in a human form for the sake of his own devotees.
 
Bhavadwaantha vidhwamsa maarthaanda meeddyam
manovaagateetam munir dhyana gamyam
Jagadvyapakam nirmalam nirgunam twaam
 Nameeswaram Sadgurum Sainaatham.
Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who is the bright sun whose light destroys the darkness of worldly desires; who is beyond the realm of speech and mind, but accessible to the sages who are engrossed in Thy meditation – One who pervades the whole world, pure and devoid of all attributes.
 
Bhawaambhodi magnaarthitaanaam lanaanaam
Swapaadaasritaanaam swabhakti priyaanaam
Samuddhaaranaartham kalow sambhavantam
Nameeswaram Sadgurum Sainaatham.
Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who has manifested in this kaliyug (The dark and the troublesome age of present) for the salvation of those who believe in devotion to Him and those who have taken refuge at his feet as they are drowning and tormented by the ocean of worldliness.
 
Sadaa nimba vrikshasya mooladhivaasaat
Sudhaasravinam tiktamapya priyantam
Tarum kalpa vrikshaadhikam saadhayantam
 Nameeswaram Sadgurum Sainaatham.
Let us bow down to the God Sadguru Sainath who, By His constant abode under the margosa tree, whose juice though by nature is bitter and distasteful, has turned it nectar-like sweet, because He has exalted the tree above the legendary Kalpavriksh (the wish-fulfilling tree)
 
Sadaa kalpavrikshyasya tasyaadhi moole
Bhawadbhava budhyaa saparyaadisevaam
Nrinaam kurwataam bhukti mukti pradantam
 Nameeswaram Sadgurum Sainaatham.
Let us bow down to the God Sadguru Sainath, whom people go to worship and render devotional services, knowing Him to be Himself the kalpavriksh always; for those people he satisfies their worldly desires and grants them salvation
 
Anekaashrutaa tarkya leelaa vilaasaeih
Samaavishkruteshaana bhaasvat prabhaavam
Ahambhaava heenam prasannathma bhaawam
 Nameeswaram Sadgurum Sainaatham.
Let us bow down to the God Sadguru Sainath, whose innumerable and wonderful Leelas(divine play), unheard of and unimagined, have displayed His divine splenderous glory; yet who is devoid of ego and is happily absorbed in the Self.
 
Sataam Vishramaaraama mevaabhiraamam
sadaa sajjanaih samsthutam sannamadbhih
Janaamodadam bhakta bhadrapradantam
 Nameeswaram Sadgurum Sainaatham.
Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who is the perennial abode of rest, repose and refuge for the virtuous people and to whom praises are directed by good and pious persons- He who is the bestower of happiness and welfare to His devotees.
 
Ajanmaadhyamekam param brahma saakshaat
Swayam sambhavam raamamevaavateernam
Bhawadharshanaathsam puneetah praboham
 Nameeswaram Sadgurum Sainaatham.
Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who is the Self-manifested, the Absolute Brahman, verily the Supreme Creator Incarnate, the Being without beginning or end, who has descended on this earth in the Ram avatar (Incarnation). O lord, I have been sanctified by your darshan.
 
Sree Sayeesa kripaanidhe akhilanrinaam sarwaartha siddhi prada
Yushmatpaadarajah prabahavamatulam dhaataapi vaktaakshhamah
Sadbhakthyaa saranam kritaan jali putah samprapthithosmi prabho
Shrimath Sayi paresa paada kamalaa naanya ccharanyam mama
O Lord Sai, treasure-house of mercy, the bestower of all wealth, success and inspiration, even the creator is unable to describe the incomparable power of the dust of your feet. With my folded hands and true devotion, I surrender to you O Lord. There is no refuge for me, except the lotus feet of Shrimat Sainath, the Lord.
 
Sayiroopadhara raaghavottamam, Bhakta kaama vibhuda dhrumam prabhum
Maayayopahata chitta shudhayae, Chintayaamyahamaharnisam mudaa
Lord Sai is the avatar of Raghav (Incarnation of Ram), the Lord who fulfils the desires of His devotees for the purification of their infatuated and deluded hearts and minds – to whom I pray, day and night, untiringly and blissfully.
 
Sharat sudhaamsu pratrima prakaasam, kripatapaatram tava Sainaatha
Twadeeya paadaabja samaashritaanaam, Swachhaayayaa taapamapaa karothu
Lord Sainath, the canopy of your mercy is like the intense lusture of the autumn moon. Grant the cool shade (from that canopy) from the blazing heat of the three-fold calamities of life to those who have taken shelter at your feet.
 
Upaasanaa Daivata Sainaatha, Sthavairmayopaasaninaasthu sthatwam
Ramenmaromne tava paadayugme bhrungo, Yathaabji makarmda lubdhah
Lord Sainath you are my God, whom I worship. I extol your praises. Let my mind dwell lovingly at your lotus feet, just as the bee hovers over the lotus flowers enticed by the desire of honey.
 
Aneka janmaarjita paapasamkshayo, Bhavet bhawatpaada saroja darshanaat
Kshamaswa sarvaanaparaadha poonjakaan, praseeda Sayeesa Sadguro dayaanidhe
Lord Sai, Guru Ocean of compassion, bless me and pardon me for all my innumerable faults. May my boundless sins which have accumulated over several cycles of life be destroyed by the darshan of your feet
 
Sri Sainatha charanaamrita putachithaah, Sthwatpaada seva natrataah satatamcha bhaktyaa
Samsaara janya duritaagha vinirgataaste, kaivalya dhaama paramam samavaapnuvanti
Those whose minds become purified by the nectar of tirth (Water deemed to be Holy from the washings of Lord’s feet) of Shri Sainath, those who are constantly absorbed in His service with – devotion they get freed from the distress caused by worldliness and attain salvation.
 
Strotrame tatpatte bhakthyaa yonara athanmanaahsadaa
Sadguroh Sainaadhasya kripa paatram bhaveddhruham.
 Whosoever always recites this hymn with devotion and absorption will certainly be the recepeint of the grace of Sadguru until he lives.
 
 7  Guru Prasada Yachanaastakam
COMPOSED BY :: B.V.Dev
 
 Ruso mama priyaambikaa majavaree pitahee ruso
 Ruso mama priyaangana priyasutaatmajaahee ruso
 Ruso bhagini bandhuhee swasura saasubayee ruso
 Na datta Guru Saayima majavaree kadheenhee ruso
My darling mother, my father; my wife, my son, my daughter, my sister, my brother, my father-in-law, my mother-in-law, all may be annoyed with me but never my Dattaguru, my mother Sai, be annoyed with me.
 
 Puso na sunabayee tyaa maja na bhratrujaayaa puso
 Puso na priya soyare priya sage na gnateen puso
 Puso suhrida naa sakhaa swajana naapta bandhu puso
 Paree na Guru Saayima majavaree ksdheenhee ruso.
My daughter-in-law, my brother’s wife; my dear ones, kith and kin may turn away from me or even people from my own caste; my selfless friend or any friend may turn away from me, or even my own people or my relatives; but never my Guru, my mother Sai, be annoyed with me.
 
 Puso na abalaa mulen tarun vriddhahee naa puso
 Puso na Guru Dhakute maja na thor saane puso
 Puso nacha bhale bure sujan sadhuheen naa puso
 Paree na Guru Saayima majavaree ksdheenhee ruso
Women, children, young and old may turn away from me. The elders, the youngsters, the venerable and the tiny ones may turn away from me. The virtuous and the wicked may turn away from me; let the well-meaning and saintly also turn away from me; but never, ever,  my Guru, my mother Sai, be annoyed with me.
 
 Ruso chatura tatwavit vibhudha praagna jnaanee ruso
 Rusohi vidushee striyaa kushal panditaahee ruso
 Ruso mahipatee yatee bhajak taapaseehe ruso
 Na Datta Guru Saayima majavaree kadheenhee ruso
Persons of acumen, knowers of Vedas, men of learning, wise men, may be annoyed with me or even the knowledgable, the erudite women, the clever learned ladies may be annoyed with me, but never my Dattaguru, my mother Sai, be annoyed with me.
 
 Ruso kavi rishee munee anagha siddha yogee ruso
 Ruso hi grihadevataa ni kula grama Devee ruso
 Ruso khala pishaascahee malin dhakineehee ruso
 Na Datta Guru Saayima majavaree kadheenhee ruso
The poets, the seers, the sages, those void of sin, and the inspired yogi may be annoyed with me. The family deity and the village deity may be annoyed with me. The base person, the devil, the foul witch may be annoyed with me, but never my Dattaguru, my mother Sai, be annoyed with me.
 
 Ruso mriga khaga krimi akhila jeeva jantu ruso
 Ruso vitap prastaraa achal aapagaabdhee ruso
 Ruso kha pavan naagni vaar avani panchatathwe ruso
 Na Datta Guru Saayima majavaree kadheenhee ruso
Deers, birds, insects, the entire animal and birds may be annoyed with me. The trees, stones, mountains, rivers, seas may be annoyed with me. The sky, wind, fire, water, earth ---- the five elements may be annoyed with me, but never my Dattaguru, my mother Sai, be annoyed with me.
 
 Ruso vimal kinnaraa amala yakshineehee ruso
 Ruso shashi khagaadihee gagani taarakaahee ruso
 Ruso amararaajahee adaya dharmaraajaa ruso
 Na Datta Guru Saayima majavaree kadheenhee ruso
The pure celestial musicians, unsullied female deities or celestial nymphs may be annoyed with me. The moon, sun, other stars from the skies, the planets may be annoyed with me. The immortal king Indra, merciless Dharmaraja may be annoyed with me, but never my Dattaguru, my mother Sai, be annoyed with me.
 
 Ruso mana Saraawatee chapala chitta tehee ruso
 Ruso vapu dishaakhilaa kattina kaal tohee ruso
 Ruso sakal vishwahee mayi tu brahma golaaM ruso
 Na Datta Guru Saayima majavaree kadheenhee ruso
Let my reasoning, speech and fickle mind be annoyed with me. Let my own body, all the ten directions, be annoyed with me. Let all-pervading difficult times be annoyed with me. Let the entire world, the universe be annoyed with me; but never my Dattaguru, my mother Sai, be annoyed with me.
 
 Vimoodha hmanoonee haso majana matsaraahee daso
 Padaabhi ruchi ulhasoh janan kardamee naa phaso
 Na durga dhriticha dhaso ashivbhaav maage khaso
 Prapanchi manahe ruso dridda virakti chitee ttaso
Let the people call me a fool and laugh. Let envy not sting me. Let me delight at the touch of the feet of the Lord. Let me not get trapped by the mire of the world. Let not the fort of chivalry topple down. Let me not wish evil with anyone. Let me be angry with the worldly affairs I am engaged in. Let me be disinterested, and let that indifference stay firmly in my mind.
 
 Kunaachihi grinaa naso na cha sprihaa kashaachee aso
 Sadaiva hridayee vaso manasi dhyani Sayee vaso
 Padee pranaya voraso nikhila drishya baabaa diso
 Na Dattaguru Saayima upari yaachneela ruso.
Let me not be contemptuous of anyone. Let me have no desires. Let there be only Sai in my heart, intellect and meditation. Let my love be oozing towards the lord’s feet (As the cow’s milk begins to flow when she sees her calf). Wherever I look in the world, I should see him only. My Lord, do not deny me these above-mentioned entreaties.
 
8 Mantra Pushpam
 
Hari Om yagnena yagnamayajanta devaastaani dharmaani prathamaabyaasan
Tehanakam mahimaanah sachanta yatra poorve sadhyaa santi Devaah;
 Hari Aum.(Invocation of  Primordial sound) in the beginning the devas (Celestial beings) worshipped Lord Vishnu by means of a sacrificial fire(yagyan) by such religious deeds they attain greatness in heaven (the abode of the divine, Celestial beings).
 
Aum rajaadhiraajaaya prasahya saahine namo vayam Vaishravanaaya kurmahe
Sa me kaaman kaama kaamaya mahyam kameswaro Vaishravano tathatu.
Kuberaraya Vaishravanaaya Mahaaraajaaya namah.
“Aum! Salutation to Vaishravan(Celestial being in heaven incharge of wealth). He is the  King of Kings, who is help. May he thy grant me my desires as Vaishravan, the lord of all my desires.
 
Om swasti saamrajyam bhojyam swaaraajyam vairaajyam, paarameshtyam
Raajyam mahaarajya maadhi patya mayam Samantaparyaa yeesyat
Saarvabhoumah saarvayushya aantaadaaparaaraadhaat prithivyai
Samudraparyanthaayaa ekaraalithi
Aum! Let there be well being! Let he attain universal sovereignty eternelly, enjoyment (of pleasures), independence, perfect detachment, distinction and position of a great king, and supreme Lordship, so that he rules the universe and become the paramount ruler of the whole earth all his life, possessed of longevity and fullness of life, and be the absolute king of the earth streching upto its oceanic shores.
 
Tadapyesha slokobhigeeto marutah parivestaaro marutah pariveshtaaro
maruttasyaavasan gruhe Avikshitasya kamaprer Visvedevaah sabhaa sada ithi
It is a prayer for Marutt, the son of Avikshit excelling in the four qualities of knowledge, righteousness, detachment and longivity - whose abode all Celestial deities visit.
 
Shri Naarayana Vaasudevaaya Sri saccidananda Sadguru Saiņatha Maharaja ki Jaya
O! Shri Narayan Vasudev Sachchidananad! Sadguru Sainath Maharaj!
 
 Karacharanakritam vaakkaayajam karmajam vaa
Shravananayanajam vaa maanasam vaaparadham
Viditamaviditam vaa sarvame tatshkamasva
For the sins done by the hands and the feet, by the toungue and the body, or by the ears and the eyes, or those done in thought, or any other follies, known or unknown - for all these, forgive me.
 
Jaya Jaya karunaabdhe shri pabho Sainaatha.
Hail ! Hail! O compassionate one, Shri Prabhu Sainath!
 
Shri Naarayana Vaasudevaaya Sri saccidananda Sadguru Saiņatha Maharaja ki Jaya
Hail! Shri Narayan Vasudev Sachchidananad! Sadguru Sainath Maharaj!
 
 Shri Satchitaanand Sadguru Sainaath Maharaaj ki
Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!
 
Raajaadhiraaja Yogiraaja ParaBrahma Sainaath Maharaaj
Shri Satchitaanand Sadguru Sainaath Maharaaj ki Jai!
Aum! King of Kings! King of Yogis! Absolute Brahman! Sainath Maharaj! Hail! Shri Sachchidananda
Sadguru Sainath Maharaj!